Mengukur Mata Keris

Attayaya Butang Emas on 2010-01-09

Menurut cerita-cerita orang-orang tua yang mengetahui benar akan selok-belok keris, adalah untuk mengukur mata keris yang boleh mempunyai makna ataupun penafsiran dapat menggunakan ibu jari dan juga memakai dedaunan seperti daun pandan, daun nyiur (kelapa). Berikut ini hendaklah dijelaskan cara mengukur mata - mata keris dengan menggunakan ibu jari tangan.

Maka hunuslah keris dari sarungnya, pegang mata keris dengan bagian ulunya mengarah ke perut. Tempatkan ibu jari tangan kiri melintang pada pangkal mata keris. Kemudian letakka pula ibu jari tangan kanan ke sebelah ibu jari kiri dan pindahkan ibu jari kiri kesebelah ibu jari kanan. Buatlah seterusnya sehingga sampai ujung keris. Apabila hitungan terakhir jatuh kepada ib jari tangan kiri, maka keris itu dianggap keris yang bertuah kepada tuannya. Sebaliknya jika hitungan terakhir jatuh pada ibu jari tangan kanan, maka keris tersebut akan mendatangkan kesialan kepada tuannya. Sekiranya seseorang itu kidal atau terbiasa menggunakan tangan kiri, maka mulailah menghitung dengan ibu jari tangan kanan.

Syahdan terdapat pula di beberapa kawasan tanah Melayu yang lain cara mengukur mata keris yang juga menggunakan ibu jari tangan tetapi dalam setiap penempatan ibu jari itu mengucapkan kata-kata:
- Raja
- Pahlawan
- Perempuan
- Budak orang

Jika hitungan terakhir jatuh pada perkataan raja, berarti orang yang empunya keris itu akan termasyhur. Kalau jatuh pada perkataan pahlawan, si empunya keris akan mempunyai kedudukan atau jabatan. Jika hitungan jatuh pada perkataan perempuan, kononnya si empunya keris akan mendapat keberhasilan dalam perniagaan. Sebaliknya jika jatuh pada perkataan budak orang, maka keris tersebut tiada bersesuaian kepada si empunya keris itu, sebaiknya jangan di simpan lagi.

Tersebutlah pula cara yang dipergunakan, juga dengan ibu jari, tetapi setiap kali penempatan ibu jari tangan itu, menyebutkan perkataan:
- Ular berang
- Meniti riak
- Riak di titi gelombang tujuh
- Karam di laut
- Timbul di darat
- Habis utang
- Berganti utang
- Utang lama tidak terbayar

Jika hitungan terakhir jatuh pada perkataan ular berang, meniti riak atau habis utang, kononnya akan membawa kepada kebaikkan. Kalau perkataaan riak dititi gelombang tujuh adalah alamat yang terbaik. Jika jatuh pada perkataan berganti utang, ini membawa padah yang kurang baik. Sebaliknya perkataan karam di laut atau utang lama tidak terbayar, hal yang sedemikian membawa kepada tafsiran yang sangat buruk.

Sebenarnya masih ada beberapa cara lagi untuk mengukur mata keris yang mempunyai makna ataupun penafsiran, tetapi memadailah dengan apa yang telah di perdapat.