Memakai Keris

Attayaya Butang Emas on 2010-01-13

Pada masa dahulu, Orang Melayu akan merasa dirinya bogel jika tidak dilengkapi dengan sebilah keris di pinggangnya. Itu sebabnya kemanapun seorang lelaki Melayu pada masa dahulu selalu mamakai keris di pinggangnya.

Sebagaimana diketahui bahwa menyelipkan keris itu di pinggang sebelah kiri. Tetapi ada sebuah gambar yang pertama kali diperbuat yang menunjukkan Orang Melayu mamakai keris diselipkan di pinggang sebelah kanan, gambar itu dilukis oleh de Eredia lebih kurang pada tahun 1613 di Negeri Melaka. Tetapi pada tahun 1882, Major Fred Mc Nair menyatakan bahwa alat kelengkapan orang Melayu menyelipkan keris di pinggang sebelah kiri.

Pada zaman pemerintahan Sultan Mahmudsyah di abad ke-15, pernah membuat ketentuan tentang penggunaan keris itu, diantaranya adalah ketentuan yang boleh memakai keris ulu kencana atau keris terapung gabus. Kemudiannya cara menyelipkan keris di pinggang sebelah kiri, apabila di waktu aman ujung ulu keris itu hendaklah dipusingkan mengarah ke dalam, sedangkan pada masa perang (huru-hara) ujung ulu keris dipusingkan arah ke luar. Dan juga semasa menghadap Sultan, ulu keris hendaklah ditutup dengan kepala sampin.