8. Tarian Melayu : Bentuk dan Jenis Tari Melayu

Attayaya Butang Emas on 2011-05-27

3. Bentuk dan Jenis Tari Melayu
Pengelompokan tari tradisional masih dapat dibagi berdasarkan nilai-nilai artistik garapannya yaitu:

3.a. Tari Sederhana
Sesuai dengan namanya, tari ini memiliki bentuk-bentuk gerak yang sederhana yang belum mendapat sentuhan keragaman gerak, demikianpun dengan musiknya dan pakaian yang dikenakan. Jenis tari ini masih terdapat pada suku-suku Takang Mamak dan Orang Akik.
Pada umumnya tari sederhana mempunyai sifat magis dan sakral, karena hanya dilaksanakan pada upacara-upacara adat dan agama saja. gerakan tari sederhana, hanya terdiri dari gerak sepakan kaki, langkah-langkah kaki yang sederhana, ayunan tubuh serta gerak-gerak kepala dengan tekanan-tekanan. Tari sederhana lebih merupakan ungkapan kehendak dengan tekanan-tekanan tertentu atau keyakinan.

3.b. Tari Rakyat
Adapun tarian rakyat ialah tarian yang hidup, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakatnya, yang kemudian diperbuat pula secara turun temurun dan kemudiannya menjadi milik bersama.
Tarian rakyat lahir begitu adanya tanpa campur tangan dari hasil pikiran para intelektual, melainkan lebih merupakan pencerminan pengalaman-pengalaman bersama dari suatu masyarkat.
Tari rakyat di Kepulauan Riau masih berpijak pada pola tradisionla, misalnya tari Inai, Tari Silat, Tari Olang-Olang dan lain sebagainya. Sedangkan yang lebih mengungkapkan kehidupan rakyat pada umumnya berbentuk tarian gembira atau tarian pergaulan, misalnya: Tari Joget, Tari Mak Inang, Tari Lenggang Patah Sembilan, Tari Tandak dan beberapa tari lainnya. Juga termasuk di dalamnya tarian yang ada dalan seni pertunjukan Makyong, Mendu dan Bangsawan.

3.c. Tari kelasik
Tari kelasik adalah tari yang berkembang dikalangan istana atau raja-raja dan bangsawan, dan telah mencapai kepada puncak artistik yang tinggi dan telah menempuh perjalanan sejarah yang panjang, sehingga memiliki nilai tradisional. Tetapi tari tradisional belum tentu bernilai kelasik. Sebab tari kelasik selain mempunyai ciri tradisional harus pula memiliki nilai keindahan yang tinggi, misalnya: Tari Zapin, Tari Adat, Tari Persembahan dan Tari Inai.

3.d. Tari Kreasi Baru
Tari kreasi baru merupakan ungkapan seni yang tidak berpilakan tradisi, melainkan lebih mengutamakan garapan baru yang tidak mengikuti pola-pola lama yang telah baku. Tari kreasi baru juga disebut dengan tarian modern yang mengungkapkan rasa kebebasan semenjak Indonesia Merdeka.
Pada tahun 1950 berkembang pula suatu pembaharuan dibidang tarian, yang diawali oleh Wisnu Warman, Bagong Kussudiarjo dan lain-lain, oleh karenanya di Riau atau Kepulauan Riau juga tidak ketinggalan dalam mengikuti perkembangan tersebut.
Adalah tercatat nama-nama tokoh penari yang berani merombak pola tari tradisi dengan kreasi baru, antara lain Umar Umaiyah ali, Wan Amran, O.K. Nizami Jamil, Mochtar Zam dan lain sebagainya.
Maka dengan demikian, tarian Melayu adalah gerak dari pengalaman fisik yang paling penting dalam kehidupan, yang bernafaskan kerakyatan, sakral dan Islam yang ditunjang oleh berbagai keragaman pengaruh.
Tari tradisional Melayu berguna dalam kehidupan kemasyarakatan dan religius serta merupakan tari yang dihormati, karena tarian tradisional Melayu merupkan sarana upacara adat, sakral dan pengungkapan kegembiraan.
Adapun pola penggarapan tari tradisional Melayu telah mengalami perkembangan serta bersumber pada unsur tradisional kerakyatan dan kelasik.

Gurindam 12 Raja Ali Haji

Gurindam 12 - Fasal 1

barang siapa tiada memegang agama
sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama

barang siapa mengenal yang empat maka yaitulah orang yang makrifat

barang siapa mengenal Allah
suruh dan tegahnya tiada ia menyalah

barang siapa mengenal diri
maka telah mengenal akan tuhan yang bahri

barang siapa mengenal dunia
tahulah ia barang yang terperdaya

barang siapa mengenal akhirat
tahulah ia dunia mudharat

Gurindam 12 - Fasal 2

barang siapa mengenal yang tersebut
tahulah ia makna takut

barang siapa meninggalkan sembahyang
seperti rumah tiada bertiang

barang siapa meninggalkan puasa
tidaklah mendapat dua termasa

barang siapa meninggalkan zakat
tiada hartanya beroleh berkat

barang siapa meninggalkan haji
tiadalah ia menyempurnakan janji

Gurindam 12 - Fasal 3

apabila terpelihara mata
sedikitlah cita-cita

apabila terpelihara kuping
khabar yang jahat tiadalah damping

apabila terpelihara lidah
niscaya dapat daripadanya faedah

bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan
daripada segala berat dan ringan

apabila perut terlalu penuh
keluarlah fi‘il yang tiada senonoh

anggota tengah hendaklah ingat
di situlah banyak orang yang hilang semangat

hendaklah peliharakan kaki
daripada berjalan yang membawa rugi

Gurindam 12 - Fasal 4

hati itu kerajaan di dalam tubuh
jikalau zalim segala anggota pun rubuh

apabila dengki sudah bertanah
datang daripadanya beberapa anak panah

mengumpat dan memuji hendaklah pikir
di situlah banyak orang yang tergelincir

pekerjaan marah jangan dibela
nanti hilang akal di kepala

jika sedikit pun berbuat bohong
boleh diumpamakan mulutnya itu pekung

tanda orang yang amat celaka
aib dirinya tiada ia sangka

bakhil jangan diberi singgah
itulah perompak yang amat gagah

barang siapa yang sudah besar
janganlah kelakuannya membuat kasar

barang siapa perkataan kotor
mulutnya itu umpama ketor

di manatah tahu salah diri
jika tiada orang lain yang berperi

pekerjaan takbur jangan direpih
sebelum mati didapat juga sepih

Gurindam 12 - Fasal 5

jika hendak mengenal orang berbangsa
lihat kepada budi dan bahasa

jika hendak mengenal orang yang berbahagia
sangat memeliharakan yang sia-sia

jika hendak mengenal orang mulia
lihatlah kepada kelakuan dia

jika hendak mengenal orang yang berilmu
bertanya dan belajar tiadalah jemu

jika hendak mengenal orang yang berakal
di dalam dunia mengambil bekal

jika hendak mengenal orang yang baik perangai
lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai

Gurindam 12 - Fasal 6

cahari olehmu akan sahabat
yang boleh dijadikan obat

cahari olehmu akan guru
yang boleh tahukan tiap seteru

cahari olehmu akan isteri
yang boleh menyerahkan diri

cahari olehmu akan kawan
pilih segala orang yang setiawan

cahari olehmu akan abdi
yang ada baik sedikit budi
Gurindam 12 - Fasal 7

apabila banyak berkata-kata
di situlah jalan masuk dusta

apabila banyak berlebih-lebihan suka
itulah tanda hampirkan duka

apabila kita kurang siasat
itulah tanda pekerjaan hendak sesat

apabila anak tidak dilatih
jika besar bapanya letih

apabila banyak mencacat orang
itulah tanda dirinya kurang

apabila orang yang banyak tidur
sia-sia sahajalah umur

apabila mendengar akan khabar
menerimanya itu hendaklah sabar

apabila mendengar akan aduan
membicarakannya itu hendaklah cemburuan

apabila perkataan yang lemah lembut
lekaslah segala orang mengikut

apabila perkataan yang amat kasar
lekaslah orang sekalian gusar

apabila pekerjaan yang amat benar
tiada boleh orang berbuat honar

Gurindam 12 - Fasal 8

barang siapa khianat akan dirinya
apalagi kepada lainnya

kepada dirinya ia aniaya
orang itu jangan engkau percaya

lidah suka membenarkan dirinya
daripada yang lain dapat kesalahannya

daripada memuji diri hendaklah sabar
biar daripada orang datangnya khabar

orang yang suka menampakkan jasa
setengah daripada syirik mengaku kuasa

kejahatan diri sembunyikan
kebajikan diri diamkan

keaiban orang jangan dibuka
keaiban diri hendaklah sangka

Gurindam 12 - Fasal 9

tahu pekerjaan tak baik tapi dikerjakan
bukannya manusia ia itulah syaitan

kejahatan seorang perempuan tua
itulah iblis punya penggawa

kepada segala hamba-hamba raja
di situlah syaitan tempatnya manja

kebanyakan orang yang muda-muda
di situlah syaitan tempat bergoda

perkumpulan laki-laki dengan perempuan
di situlah syaitan punya jamuan

adapun orang tua yang hemat
syaitan tak suka membuat sahabat

jika orang muda kuat berguru
dengan syaitan jadi berseteru

Gurindam 12 - Fasal 10

dengan bapa jangan durhaka
supaya Allah tidak murka

dengan ibu hendaklah hormat
supaya badan dapat selamat

dengan anak janganlah lalai
supaya boleh naik ke tengah balai

dengan isteri dan gundik janganlah alpa
supaya kemaluan jangan menerpa

dengan kawan hendaklah adil
supaya tangannya jadi kapil

Gurindam 12 - Fasal 11

hendaklah berjasa
kepada yang sebangsa

hendaklah jadi kepala
buang perangai yang cela

hendak memegang amanat
buanglah khianat

hendak marah
dahulukan hujjah

hendak dimalui
jangan memalui

hendak ramai
murahkan perangai

Gurindam 12 - Fasal 12

raja mufakat dengan menteri
seperti kebun berpagar duri

betul hati kepada raja
tanda jadi sebarang kerja

hukum adil atas rakyat
tanda raja beroleh inayat

kasihkan orang yang berilmu
tanda rahmat atas dirimu

hormat akan orang yang pandai
tanda mengenal kasa dan cindai

ingatkan dirinya mati
itulah asal berbuat bakti

akhirat itu terlalu nyata
kepada hati yang tidak buta