4. MakYong : Cerita

Attayaya Butang Emas on 2010-01-30

Cerita-cerita dalam MakYong

Sebagai seni pertunjukkan, makyong memainkan cerita-cerita. Cerita dalam seni pertunjukkan MakYong ini, antara lain, disenaraikan ini.

 • Raja besar terdiri atas rangkaian (1) Raja Besar, (2) Raja Gondang dan (3) Raja Bungsu Sakti
 • Wak Perambun atau Perak Seton atau Sepancung Daun
 • Wak Peran Hutan
 • Raja Lak Kenarung atau Berma Sakti
 • Megat Sakti
 • Temenggung Era Wangsa
 • Puteri Mayang Emas
 • Puteri Ratena Emas
 • Timun Muda
 • Raja Bijak Laksana
 • Selindung Bulan atau Nenek Dang Daru atau Cahaya Bulan
 • Dan lain-lain