4. MakYong : Penokohan

Attayaya Butang Emas on 2010-01-28

-Penokohan

Tokoh-tokoh pemegang peranan dalam seni pertunjukkan Makyong adalah sebagai berikut:
  • Pak Yong
  • Pak Yong Muda
  • Makyong
  • Puteri
  • Awang
  • Inang Pengasuh
  • Inang Tua
  • Hulubalang
  • Mamak-mamak
  • Dan lain-lain