9. PENGGALAN KESEMBILAN : Pakaian Melayu Tradisional dan perhiasannya.

Attayaya Butang Emas on 2009-04-05

9
PENGGALAN KESEMBILAN

Pakaian Melayu Tradisional dan perhiasannya


Baik dalam Sejarah Melayu atau Hikayat Hang Tuah cukup banyak gambaran yang menyatakan bahwa seseorang yang berhasil melaksanakan titah perintah Raja lalu “diberi Persalinan dengan selengkap pakaian “ (Shellabear, 1903:198) dan : memakailah pakaian yang indah-indah” (Kassim Ahmad, 1975:234). Akan tetapi, sulit mencari keterangan seperti apakah agaknya segala macam pakaian yang indah-indah dianugerahkan itu. Namun, undang-undang Melaka pasal yang pertama ada menyatakan tentang pakaian Raja-raja, dengan warna diraja (Royal Colour) yaitu warna kuning, dan larangan memakai kain tipis yang berbayang-bayang seperti kasa (Liauw Yock Fang, 1976 : 64). Lebih-lebih dalam adat raja-raja Melayu diperoleh keterangan yang cukup banyak tentang pakaian yang dipergunakan di dalam majelis (dalam arti pertamanya mengacu pada keindahan) dan patut dibawa ke dalam majelis (dalam arti kedua mengacu kepada makna perkumpulan orang ramai), sopan, dan merendahkan diri (Panuti Sudjiman, 1983).

Karya rujukan yang berasal dari daerah Riau ialah ”Tsamarat al-Mathlub fi Anuar al-Qulub” oleh Hitam Khalid bagian tentang adapt istiadat dan bekerja besar. (Samad Ahmad, 1985:41:50). Akan tetapi, penjelasan yang menggambarkan secara jelas tentang pakaian Melayu pada masa itu tak terperinci. Sebuah karya dari Siak Sri Indra Pura ”Bab al-Qawaid” pun tak banyak memberikan keterangan tentang pakaian di daerah itu kecuali suatu larangan datang ke balai tanpa baju kot, seluar pantalon, dan berkopyah.

Keterangan yang cukup memadai kembali terdapat dalam ”Kitab pengetahuan bahasa pada kata - kepala (entry) baju”. Pengarang kamus ensiklopedis monolingual itu menerangkan baju sebagai “Masyhur dipakai orang menutup badannya, serta jadi perhiasan, akan tetapi banyak macamnya dan masing-masing kesukaan orangnya dan masing-masing bangsanya’.

Dari keterangan tersebut dapatlah menjadi kesimpulan bahwa pakaian setidak-tidaknya mempunyai dua kegunaan, pertama untuk menutup badan dan kedua untuk perhiasan. Dalam kegunaan pertama terkandung arti pakaian sebagai alat untuk melindungi diri dari cuaca, dsb, sedangkan pada kegunaan yang kedua mengandung arti keindahan dan keadaan si pemakainya. The Encylopedia Americana 1970 yang menerangkan ”clothing sebagai benda untuk melindungi dari cuaca, mencapai batasan kesopanan, perhiasan pada tubuh, dan menjelaskan kedudukan seseorang dalam masyarakat”.

Selanjutnya kitab pengetahuan bahasa menyatakan pula sebagai berikut :

Adapun kelengkapan pakaian dan perhiasan secara tradisional bergantung kepada si pemakainya, untuk sehari-hari, baik berada di rumah maupun di luar rumah. Perihal yang sedemikian sudah dimulai sejak masih bayi, masa kanak-kanak, remaja dan dewasa maupun orang tua. Kesemuanya dibedakan pula pada umur dan juga pada laki-laki atau perempuan.

Biasanya memang telah ditetapkan perhiasan dan kelengkapan tradisional yang dipakai sehari-hari baik di dalam rumah ataupun di luar rumah, berbeda dengan waktu upacara. Perihal yang sedemikian itu jelas kelihatan, terutamanya dalam kekhasannya, seperti:
  1. Gurita, sejenis barut yang dipakai pada bagian perut bayi. Kegunaannya supaya si bayi tidak mudah masuk angin juga menjaga pusat si bayi kerena habis dipotong tali pusatnya.
  2. Baju belah, sejenis baju untuk bayi yang tidak memakai kancing, hanya diikat saja, dipakai setelah si bayi memakai gurita.
  3. Kain bedung, digunakan sebagai pembalut bayi, kegunaannya supaya kaki dan tangannya masih lunak itu tidak menjadi bengkok. Biasanya digunakan setelah bayi dimandikan. Kalau ia kencing hanya kain bedung ini yang diganti.
  4. Barut gantung, kain berbentuk segi tiga sama sisi yang juga disebut otto. Barut ini biasanya dipakai setelah anak pandai berjalan. Kemudian barulah dikenakan dengan pakaian yang disesuaikan dengan jenis kelamin lelaki atau perempuan. Di sinilah baru jelas kelihatan kanak laki-laki atau perempuan.
  5. Baju monyet, yaitu sejenis baju dengan celana pendek bersatu, di mukanya bersaku untuk menyimpan makanan atau benda lainnya. Untuk anak perempuan ada kalanya juga memakai baju monyet. Sekarang baju monyet sudah jarang sekali kelihatan ataupun dikenakan pada anak-anak.
  6. Celana basah (basahan) dipakai oleh orang lelaki dewasa untuk bekerja di kebun atau nelayan. Pakaian kerja ini dilengkapi dengan baju yang biasanya terbuat dari kain belacu dan berlengan pendek. Untuk perempuan dewasa juga memakai kain sarung dengan baju kebaya pendek. Prihal sedemikian sesuai dengan kegunaannya untuk melakukan pekerjaan baik di dalam rumah maupun di luar rumah.
  7. Kain sarung biasanya disebut kain pelikat untuk dipakai laki-laki, untuk perempuan memakai sarung polos atau batik sarung, yang memakai punca atau kepala kain.
  8. Baju kurung, yaitu baju yang dipakai laki-laki atau perempuan yang disebut juga baju gunting Cina untuk laki-laki. Baju ini biasanya juga dipakai setelah badan bersih untuk bersiap-siap menunaikan sholat atau menerima tamu yang berkunjung ke rumah.
  9. Tutup kepala, untuk laki-laki disebut kopiah, songkok, peci. Sedangkan bagi perempuan menggunakan sepotong kain yang disebut selendang. Pakaian yang dipakai orang tua sama yang dipakai oleh orang dewasa, hanya pada kain pelekat dewasa (muda) hanya selerang (satu lerang) saja, sedangkan untuk orang tua menggunakan kain dua lerang (labuh, panjang). Sedangkan yang lainnya hampir sama. Tetapi untuk orang lelaki yang telah pergi haji menggunakan peci haji atau surban haji, begitu juga dengan pihak perempuan.


Gurindam 12 Raja Ali Haji

Gurindam 12 - Fasal 1

barang siapa tiada memegang agama
sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama

barang siapa mengenal yang empat maka yaitulah orang yang makrifat

barang siapa mengenal Allah
suruh dan tegahnya tiada ia menyalah

barang siapa mengenal diri
maka telah mengenal akan tuhan yang bahri

barang siapa mengenal dunia
tahulah ia barang yang terperdaya

barang siapa mengenal akhirat
tahulah ia dunia mudharat

Gurindam 12 - Fasal 2

barang siapa mengenal yang tersebut
tahulah ia makna takut

barang siapa meninggalkan sembahyang
seperti rumah tiada bertiang

barang siapa meninggalkan puasa
tidaklah mendapat dua termasa

barang siapa meninggalkan zakat
tiada hartanya beroleh berkat

barang siapa meninggalkan haji
tiadalah ia menyempurnakan janji

Gurindam 12 - Fasal 3

apabila terpelihara mata
sedikitlah cita-cita

apabila terpelihara kuping
khabar yang jahat tiadalah damping

apabila terpelihara lidah
niscaya dapat daripadanya faedah

bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan
daripada segala berat dan ringan

apabila perut terlalu penuh
keluarlah fi‘il yang tiada senonoh

anggota tengah hendaklah ingat
di situlah banyak orang yang hilang semangat

hendaklah peliharakan kaki
daripada berjalan yang membawa rugi

Gurindam 12 - Fasal 4

hati itu kerajaan di dalam tubuh
jikalau zalim segala anggota pun rubuh

apabila dengki sudah bertanah
datang daripadanya beberapa anak panah

mengumpat dan memuji hendaklah pikir
di situlah banyak orang yang tergelincir

pekerjaan marah jangan dibela
nanti hilang akal di kepala

jika sedikit pun berbuat bohong
boleh diumpamakan mulutnya itu pekung

tanda orang yang amat celaka
aib dirinya tiada ia sangka

bakhil jangan diberi singgah
itulah perompak yang amat gagah

barang siapa yang sudah besar
janganlah kelakuannya membuat kasar

barang siapa perkataan kotor
mulutnya itu umpama ketor

di manatah tahu salah diri
jika tiada orang lain yang berperi

pekerjaan takbur jangan direpih
sebelum mati didapat juga sepih

Gurindam 12 - Fasal 5

jika hendak mengenal orang berbangsa
lihat kepada budi dan bahasa

jika hendak mengenal orang yang berbahagia
sangat memeliharakan yang sia-sia

jika hendak mengenal orang mulia
lihatlah kepada kelakuan dia

jika hendak mengenal orang yang berilmu
bertanya dan belajar tiadalah jemu

jika hendak mengenal orang yang berakal
di dalam dunia mengambil bekal

jika hendak mengenal orang yang baik perangai
lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai

Gurindam 12 - Fasal 6

cahari olehmu akan sahabat
yang boleh dijadikan obat

cahari olehmu akan guru
yang boleh tahukan tiap seteru

cahari olehmu akan isteri
yang boleh menyerahkan diri

cahari olehmu akan kawan
pilih segala orang yang setiawan

cahari olehmu akan abdi
yang ada baik sedikit budi
Gurindam 12 - Fasal 7

apabila banyak berkata-kata
di situlah jalan masuk dusta

apabila banyak berlebih-lebihan suka
itulah tanda hampirkan duka

apabila kita kurang siasat
itulah tanda pekerjaan hendak sesat

apabila anak tidak dilatih
jika besar bapanya letih

apabila banyak mencacat orang
itulah tanda dirinya kurang

apabila orang yang banyak tidur
sia-sia sahajalah umur

apabila mendengar akan khabar
menerimanya itu hendaklah sabar

apabila mendengar akan aduan
membicarakannya itu hendaklah cemburuan

apabila perkataan yang lemah lembut
lekaslah segala orang mengikut

apabila perkataan yang amat kasar
lekaslah orang sekalian gusar

apabila pekerjaan yang amat benar
tiada boleh orang berbuat honar

Gurindam 12 - Fasal 8

barang siapa khianat akan dirinya
apalagi kepada lainnya

kepada dirinya ia aniaya
orang itu jangan engkau percaya

lidah suka membenarkan dirinya
daripada yang lain dapat kesalahannya

daripada memuji diri hendaklah sabar
biar daripada orang datangnya khabar

orang yang suka menampakkan jasa
setengah daripada syirik mengaku kuasa

kejahatan diri sembunyikan
kebajikan diri diamkan

keaiban orang jangan dibuka
keaiban diri hendaklah sangka

Gurindam 12 - Fasal 9

tahu pekerjaan tak baik tapi dikerjakan
bukannya manusia ia itulah syaitan

kejahatan seorang perempuan tua
itulah iblis punya penggawa

kepada segala hamba-hamba raja
di situlah syaitan tempatnya manja

kebanyakan orang yang muda-muda
di situlah syaitan tempat bergoda

perkumpulan laki-laki dengan perempuan
di situlah syaitan punya jamuan

adapun orang tua yang hemat
syaitan tak suka membuat sahabat

jika orang muda kuat berguru
dengan syaitan jadi berseteru

Gurindam 12 - Fasal 10

dengan bapa jangan durhaka
supaya Allah tidak murka

dengan ibu hendaklah hormat
supaya badan dapat selamat

dengan anak janganlah lalai
supaya boleh naik ke tengah balai

dengan isteri dan gundik janganlah alpa
supaya kemaluan jangan menerpa

dengan kawan hendaklah adil
supaya tangannya jadi kapil

Gurindam 12 - Fasal 11

hendaklah berjasa
kepada yang sebangsa

hendaklah jadi kepala
buang perangai yang cela

hendak memegang amanat
buanglah khianat

hendak marah
dahulukan hujjah

hendak dimalui
jangan memalui

hendak ramai
murahkan perangai

Gurindam 12 - Fasal 12

raja mufakat dengan menteri
seperti kebun berpagar duri

betul hati kepada raja
tanda jadi sebarang kerja

hukum adil atas rakyat
tanda raja beroleh inayat

kasihkan orang yang berilmu
tanda rahmat atas dirimu

hormat akan orang yang pandai
tanda mengenal kasa dan cindai

ingatkan dirinya mati
itulah asal berbuat bakti

akhirat itu terlalu nyata
kepada hati yang tidak buta