2. Perlengkapan Rumah Tangga

Attayaya Butang Emas on 2009-04-22

Sudah pula menjadi perkara yang lazim, jika orang Melayu Kepulauan Riau juga memiliki alat perlengkapan rumah tangga tradisional, yang sebagiannya yang masih lagi dipergunakan sesuai dengan pola dan keperluan hidup itu sendiri. Walaupun tiada juga terlepas kepada keadaan dan perubahan zaman yang terus berubah.

lihat postingan berikutnya