6. Menjemput

Attayaya Butang Emas on 2008-11-12

Acara mengajak atau menjemput adalah bahagian dari persiapan yang dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan dalam majelis nikah-kawin. Pelaksanaan dalam pekerjaan ini di dalamnya penuh mengandung nilai-nilai kebersamaan antara sesama.

Sebelum diadakan acara mengajak atau menjemput terlebih dahulu diadakan musyawarah di rumah calon pengantin perempuan untuk menentukan siapa yang akan diajak dan dijemput. Pekerjaan menjemput ini hendaklah dilakukan secara seksama supaya orang-orang yang pantas diajak tidak tersalah. Disebabkan seperkara ini juga menyangkut kepada penghargaan dan kedudukan seseorang di dalam masyarakat. Sehingga tampaklah pada pekerjaan mengajak dan menjemput ini mempunyai nilai etika dan moral yang tinggi.

Untuk mengajak dan menjemput ini dilakukan oleh beberapa pasang suami isteri yang sudah mempunyai pengalaman. Dan selalunya pula membawa tepak sirih yang lengkap dengan isinya.

Keterangan :
Di zaman sekarang, pekerjaan mengajak dan menjemput tetap dengan melakukan musyawarah terlebih dahulu antara kedua belah pihak biasanya di rumah calon pengantin perempuan. Tepak sirih yang digunakan telah digantikan dengan secarik undangan.