4. Bentuk Bangunan

Attayaya Butang Emas on 2009-03-04

Rumah orang Melayu Kepulauan Riau, pada awalnya ataupun umumnya adalah rumah panggung. Sesuai dengan namanya, lantai rumah orang Melayu tak jejak tanah, tetapi tersusun di atas gelegar yang ditopang oleh tongkat. Karena menggunakan tongkat dan letak lantainya sedemikian rupa itulah, rumah Melayu disebut juga dengan rumah panggung.

Rumah Orang Melayu dinamai sesuai dengan bentuk atapnya. Dalam hal sedemikian itu dikenal dengan beberapa nama antara lain “rumah bubung Melayu” atau “belah bubung” atau “rumah bubung panjang”. Kononnya, nama rumah bubung diberikan oleh para pendatang asing terutama orang cina dan belanda.

Pengaruh kebudayaan serantau jelas juga akan berpengaruh kepada seni bina rumah orang Melayu. Pada awalnya rumah Melayu yang diperbuat dengan sederhana kemudian berkembang dalam bentuk rumah bubung panjang. Hal yang sedemikian juga dikarenakan munculnya alat-alat pertukangan yang lebih baik seperti gergaji, pahat, ketam dan peralatan lainnya. Selain daripada itu juga karena pengaruh dari bentuk rumah orang asing (Eropa) terhadap bentuk seni bina rumah orang Melayu yang kemudian dikenal dengan nama ”rumah Limas”.

Kemudiannya rumah dengan bentuk Limas semakin berkembang dan semakin digemari dan mempunyai pengaruh yang begitu besar dalam seni bina rumah Melayu. Maka kemudiannya rumah limas juga masuk dalam daftar rumah orang Melayu.

4.1. Rumah Bubung Panjang
Rumah bubung ini kemudiannya lebih berkembang yang diperbuat sedemikian rupa. Walaupun sebagiannya masih tetap bertahan dengan keadaanya, dengan segala kelebihan seni bina rumah Melayu itu sendiri. Namun demikian ada terdapat beberapa bentuk rumah bubung panjang yang berserambi yang banyak digunakan oleh orang-orang melayu. Bentuk yang kecil disebut rumah tiang dua belas, sedangkan besar sedikit disebut rumah tiang enam belas. Kedua rumah tersebut dapat dikenal melaui jumlah tiang pada rumah ibunya.

Yang dimaksud dengan rumah tiang dua belas, adalah mempunyai dua belas tiang utama, terdiri daripada enam tiang panjang dan enam tiang serambi sama naik. Kedudukan tiangnya diatur dalam tiga baris, yakni dari arah hadapan rumah (arah tangga hadapan). Kalau dipandang dari arah sisi (arah tebar layar), kelihatan empat baris tiang, dan setiap baris mengandungi tiga batang tiang.

Rumah tiang enam belas pula, ruangannya lebih besar, kerena jumlah tiangnya yang terdiri daripada lapan tiang panjang dan delapan tiang serambi sama naik itu telah membentuk tiga ruang pada rumah ibu, bukan dua ruang pada rumah tiang dua belas, sekurang-kurang tiga meter. Oleh karena itu dapatlah terlihat dari hadapan bahwa rumah dengan tiang enam belas lebih panjang daripada tiang dua belas.

Rumah bubung panjang adakalanya menggunakan serambi yang terbuka, maksudnya tidak berdinding. Kalaupun berdinding ianya tidak penuh, apakah menggunakan kisi-kisi atau dinding papan yang ukurannya sekira sebahu ketika duduk bersila.

4.2. Rumah Limas
Sejak masuknya orang Eropa dalam kehidupan budaya orang Melayu ternyata sangat berpengaruh pada binaan rumah. Apatah lagi dengan orang-orang Eropa (Portugis, Belanda dan Inggris) yang membuat rumah, membina gedung-gedung dengan bentuk bubung limas. Maka orang-orang Melayu dari golongan berada yang telah diresapi dengan berbagi budaya modern, telah mulai mengubah selera dengan membuat rumah berbentuk bubung limas. Maka kemudian muncullah satu bentuk rumah Melayu yang tidak lagi berasaskan kepada seni bina rumah bubung panjang.

Rumah bubung limas terdiri dari berbagai jenis. Bentuk paling awal dikenal sebagai “Limas Perabung Lima”, yaitu bubungnya memakai lima buah perabung, terdiri daripada satu perabung terus mendatar dan bersambung dengan empat buah perabung yang menurun ke cucuran atap. Tulang rasuk membentuk dua buah tulang bubung memanjang dan dua buah tutup bubung sisi yang berbentuk segi tiga atau piramid yang disebut limas. Dengan kedudukan tulang bubung, ia membentuk tutup bubung terlingkup yang dikelilingi oleh cucuran atap. Bentuk ini berbeda dengan rumah bubung yang hanya memakai satu tulang perabung yang membentuk dua tutup bubung saja.

Gurindam 12 Raja Ali Haji

Gurindam 12 - Fasal 1

barang siapa tiada memegang agama
sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama

barang siapa mengenal yang empat maka yaitulah orang yang makrifat

barang siapa mengenal Allah
suruh dan tegahnya tiada ia menyalah

barang siapa mengenal diri
maka telah mengenal akan tuhan yang bahri

barang siapa mengenal dunia
tahulah ia barang yang terperdaya

barang siapa mengenal akhirat
tahulah ia dunia mudharat

Gurindam 12 - Fasal 2

barang siapa mengenal yang tersebut
tahulah ia makna takut

barang siapa meninggalkan sembahyang
seperti rumah tiada bertiang

barang siapa meninggalkan puasa
tidaklah mendapat dua termasa

barang siapa meninggalkan zakat
tiada hartanya beroleh berkat

barang siapa meninggalkan haji
tiadalah ia menyempurnakan janji

Gurindam 12 - Fasal 3

apabila terpelihara mata
sedikitlah cita-cita

apabila terpelihara kuping
khabar yang jahat tiadalah damping

apabila terpelihara lidah
niscaya dapat daripadanya faedah

bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan
daripada segala berat dan ringan

apabila perut terlalu penuh
keluarlah fi‘il yang tiada senonoh

anggota tengah hendaklah ingat
di situlah banyak orang yang hilang semangat

hendaklah peliharakan kaki
daripada berjalan yang membawa rugi

Gurindam 12 - Fasal 4

hati itu kerajaan di dalam tubuh
jikalau zalim segala anggota pun rubuh

apabila dengki sudah bertanah
datang daripadanya beberapa anak panah

mengumpat dan memuji hendaklah pikir
di situlah banyak orang yang tergelincir

pekerjaan marah jangan dibela
nanti hilang akal di kepala

jika sedikit pun berbuat bohong
boleh diumpamakan mulutnya itu pekung

tanda orang yang amat celaka
aib dirinya tiada ia sangka

bakhil jangan diberi singgah
itulah perompak yang amat gagah

barang siapa yang sudah besar
janganlah kelakuannya membuat kasar

barang siapa perkataan kotor
mulutnya itu umpama ketor

di manatah tahu salah diri
jika tiada orang lain yang berperi

pekerjaan takbur jangan direpih
sebelum mati didapat juga sepih

Gurindam 12 - Fasal 5

jika hendak mengenal orang berbangsa
lihat kepada budi dan bahasa

jika hendak mengenal orang yang berbahagia
sangat memeliharakan yang sia-sia

jika hendak mengenal orang mulia
lihatlah kepada kelakuan dia

jika hendak mengenal orang yang berilmu
bertanya dan belajar tiadalah jemu

jika hendak mengenal orang yang berakal
di dalam dunia mengambil bekal

jika hendak mengenal orang yang baik perangai
lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai

Gurindam 12 - Fasal 6

cahari olehmu akan sahabat
yang boleh dijadikan obat

cahari olehmu akan guru
yang boleh tahukan tiap seteru

cahari olehmu akan isteri
yang boleh menyerahkan diri

cahari olehmu akan kawan
pilih segala orang yang setiawan

cahari olehmu akan abdi
yang ada baik sedikit budi
Gurindam 12 - Fasal 7

apabila banyak berkata-kata
di situlah jalan masuk dusta

apabila banyak berlebih-lebihan suka
itulah tanda hampirkan duka

apabila kita kurang siasat
itulah tanda pekerjaan hendak sesat

apabila anak tidak dilatih
jika besar bapanya letih

apabila banyak mencacat orang
itulah tanda dirinya kurang

apabila orang yang banyak tidur
sia-sia sahajalah umur

apabila mendengar akan khabar
menerimanya itu hendaklah sabar

apabila mendengar akan aduan
membicarakannya itu hendaklah cemburuan

apabila perkataan yang lemah lembut
lekaslah segala orang mengikut

apabila perkataan yang amat kasar
lekaslah orang sekalian gusar

apabila pekerjaan yang amat benar
tiada boleh orang berbuat honar

Gurindam 12 - Fasal 8

barang siapa khianat akan dirinya
apalagi kepada lainnya

kepada dirinya ia aniaya
orang itu jangan engkau percaya

lidah suka membenarkan dirinya
daripada yang lain dapat kesalahannya

daripada memuji diri hendaklah sabar
biar daripada orang datangnya khabar

orang yang suka menampakkan jasa
setengah daripada syirik mengaku kuasa

kejahatan diri sembunyikan
kebajikan diri diamkan

keaiban orang jangan dibuka
keaiban diri hendaklah sangka

Gurindam 12 - Fasal 9

tahu pekerjaan tak baik tapi dikerjakan
bukannya manusia ia itulah syaitan

kejahatan seorang perempuan tua
itulah iblis punya penggawa

kepada segala hamba-hamba raja
di situlah syaitan tempatnya manja

kebanyakan orang yang muda-muda
di situlah syaitan tempat bergoda

perkumpulan laki-laki dengan perempuan
di situlah syaitan punya jamuan

adapun orang tua yang hemat
syaitan tak suka membuat sahabat

jika orang muda kuat berguru
dengan syaitan jadi berseteru

Gurindam 12 - Fasal 10

dengan bapa jangan durhaka
supaya Allah tidak murka

dengan ibu hendaklah hormat
supaya badan dapat selamat

dengan anak janganlah lalai
supaya boleh naik ke tengah balai

dengan isteri dan gundik janganlah alpa
supaya kemaluan jangan menerpa

dengan kawan hendaklah adil
supaya tangannya jadi kapil

Gurindam 12 - Fasal 11

hendaklah berjasa
kepada yang sebangsa

hendaklah jadi kepala
buang perangai yang cela

hendak memegang amanat
buanglah khianat

hendak marah
dahulukan hujjah

hendak dimalui
jangan memalui

hendak ramai
murahkan perangai

Gurindam 12 - Fasal 12

raja mufakat dengan menteri
seperti kebun berpagar duri

betul hati kepada raja
tanda jadi sebarang kerja

hukum adil atas rakyat
tanda raja beroleh inayat

kasihkan orang yang berilmu
tanda rahmat atas dirimu

hormat akan orang yang pandai
tanda mengenal kasa dan cindai

ingatkan dirinya mati
itulah asal berbuat bakti

akhirat itu terlalu nyata
kepada hati yang tidak buta