5. Mendu : Tokoh-tokoh

Attayaya Butang Emas on 2010-03-02

Tokoh-tokoh

Tokoh-tokoh pendukung lakon dalam seni pertunjukkan Mendu terdiri dari:

o Lang-lang buana (Datuk sekalian dewa)
o Dewa Duangsa (Ayah Dewa Mendu)
o Semadun Dewa ( Ayah Anggaran Dewa)
o Dewa Mendu ( Tokoh Utama)
o Anggaran Dewa (Adik sepupu Dewa Mendu)
o Dewa Kilan Cahaya (Anak Dewa Mendu)
o Dewa Seri Kilat (Anak Anggaran Dewa)
o Raja Langkadura (raja negeri Antapura)
o Raja Laksemalik (raja negeri Antasina)
o Raja Majusi (raja negeri Antapuri)
o Raja Bakhillani ( raja negeri Ikhwani)
o Raja Khormansyah (raja negeri Antaberanta)
o Raja Syahkubat (raja negeri Antaperman)
o Siti Mahdewi (puteri Raja Langkadura)
o Lela Mengerna (puteri Raja Majusi)
o Khairani (puteri Raja Bakhillani)
o Mayang Mengurai (puteri Raja Khormansyah)
o Siti Diawan (puteri Raja Syahkubat)
o Nenek Sejanggi (sahabat Dewa Mendu)
o Nenek Pendekar Bandan (sahabat Anggaran Dewa)
o Nenek Buta Raksasa (sahabat Raja Laksamalik)
o Nenek Bargas (sahabat Raja Laksamalik)
o Nenek Kepala Tujuh (sahabat Nenek Buta Raksasa)
o Nenek Kebayan
o Jin Tiga Serupa (abang Jin Tiga Senama)
o Jin Tiga Senama (adik Jin Tiga Serupa)
o Menteri (ada pada setiap kerajaan)
o Pahlawan (ada pada setiap kerajaan)
o Bidan (ada pada setiap kerajaan)
o Dukun (ada pada setiap kerajaan)
o Tukang Tenung, Nujum (ada pada setiap kerajaan)
o Inang (ada pada setiap kerajaan)
o Dayang-dayang (ada pada setiap kerajaan)
o Si Lamat
o Si Laba
o Si Ngongok (Mungok), dan lain-lain