7. Musik dan Nyanyian

Attayaya Butang Emas on 2010-03-24

Apakah nyanyi?

Takrif atau definisi kata nyanyi dengan merujuk kamus Raja Ali Haji kitab pengetahuan bahasa (1858) ialah ‘mengeluarkan suara serta huruf dan serta dengan lagunya dengan had timbangannya’.

Kemudiannya, seperkara kepada seni music atau nyanyian ini, di dalam beberapa catatan kitab lama ada juga sering diperkatakan, terutamanya tentang tarian dan lagu-lagu joget. Kononnya, Raja Haji Yang Dipertuan Muda IV dalam setiap menghadapi pertempuran pun sering membawa kelompok kesenian joget sebagai hiburan dan penambah semangat kepada prajurit-prajuritnya.

Music adalah gambaran kepada jiwa yang bersifat universal, seperti juga halnya dengan bahasa dan lelucon (humor). Ikatan kepada music dalam kehidupan adalah jiwa, music tiada berguna jika tanpa jiwa. Melalui music akan dapat menjelaskan sesuatu perasaan. Oleh karenanya music mempunyai banyak peranan dan arti dalam kehidupan sesuatu suku bangsa. Ianya tidak hanya sekedar sebagai hiburan ataupun nilai keindahan, melainkan music juga menyatu dalam berbagai ragam kebudayaan, kepercayaan dan masyarakat itu sendiri.