5. Upacara Akikah

Attayaya Butang Emas on 2008-08-27

Biasanya pada pekerjaan Akikah dilakukan pada seorang bayi yang telah berumur tujuh hari. Tetapi terkadang karena sesuatu yang tiada memungkin kepada pekerjaan yang sedemikian kepada keluarga, kerap kali melakukannya tidak kepada berketepatan pada usia sebagaimana yang disebutkan. Akikah dapatlah dikerjakan juga pada usia anak sebelum atau pada usia 40 hari.

Upacara Akikah ini hampir menyerupai kepada cukur rambut, tetapi pada acara ini dilakukan penyembellihan hewan berkaki empat, umpamanya kambing. Dalam pekerjaan ini juga dibuatkan kepada kenduri dan menjemput orang ataupun kerabat untuk memberikan do’a selamat kepada sang anak.

Pelaksanaan kepada kerja Akikah ini, sebenarnya mengikut kepada ajaran Islam yang sebagaimana dianjurkan Nabi Allah Muhammad SAW kepada setiap keluarga muslim yang baru mendapatkan cahaya mata, supaya menyembelih seekor hewan berkaki empat dan mencukur rambut.