2.c. Lahir Sungsang

Attayaya Butang Emas on 2008-08-13

Kebanyakan bayi dilahirkan dengan kepala keluar terlebih dahulu (normal). Tetapi adakalanya bayi keluar dengan kaki terlebih dahulu, atau barangkali bahu lebih dahulu. Jika jalan bayi itu besar dan bayinya kecil, tiadalah akan mengalami kesulitan yang teruk disebabkan oleh bayi lahir secara nyunsang.

Persoalan justru terjadi, jika jalan bayi itu kecil sedangkan bayinya besar, ini dapat membahayakan keselamatan si bayi maupun si emak. Sebaiknya jika terjadi hal yang sedemikian hendaklah mencari kepada orang yang benar-benar pandai dalam menyelesaikan masalah tersebut dan janganlah ditunda-tunda lagi.