4 PENGGALAN KEEMPAT : Masa Kanak-Kanak ; Indahnya dunia kanak-kanak

Attayaya Butang Emas on 2008-08-30

04
PENGGALAN KEEMPAT

Masa Kanak-Kanak
Indahnya dunia kanak-kanak


Hatta, inilah yang diperkatakan masa paling indah yaitu masa kanak-kanak, masa bermain-main, masa ketika tiada pernah merasakan kepada sesuatu yang pelik-pelik dalam kehidupan orang dewasa. Denga ramai atau banyaknya teman dari anak-anak yang berusia antara lima sampai empatbelas tahun yang memasuki batas antara kanak-kanak dan masa remaja.

Dalam keadaan yang sedemikian itu, patutlah dibagikan kepada beberapa pekerjaan yang diperbuat kepada masa kanak-kanak ini, yaitu beberapa kerja upacara seperti bertindik dan berkhitan dengan kelengkapan pakaian pada masa kanak-kanak itu adanya. Ditambah pula kemudian dengan permainan kanak juga berkaitan dengan kesenian semasa kanak.