5. PENGGALAN KELIMA : Masa Remaja ; Masa yang Paling Indah

Attayaya Butang Emas on 2008-10-12

for the conceptor

05
PENGGALAN KELIMA
Masa Remaja
Masa yang Paling Indah


Sebenarnya apa yang dimaksud dengna remaja? Perihal ini adalah cukup penting untuk disampaikan sebelum memasuki kepada pengertian tentang remaja itu sendiri yang berkaitan erat dengan adat istiadat serta budaya. Apa dan bagaimana peranan mereka sebagi pelaku budaya di masa dahulu.

Kehidupan masa remaja pada zaman dahulu, bolehlah dikatakan agak jarang diungkapkan. Biasanya kita hanya mengenal alam kanak-kanak, dewasa dan orang tua. Hal yang sedemikian karena mungkin, di zaman dahulu belumlah diperbuat kepada “garis yang tegas” dalam pengertian yang menjurus kepada ilmu pendidikan (kejiwaan), sehingga kebanyakan masa remaja dicampurkan kepada masa kanak-kanak. Yaitu antara umur 12 sampai kepada memasuki usia 17 tahun. Yang jelasnya berkaitan dengan perkataan “remaja” itu sendiri dalam suatu batasan yang boleh memasukkan ke dalam sesuatu ketentuan dalam kehidupan masyarakat, belum lagi terpikirkan atau diperbuat dalam ketentuan yang jelas. Walaupun mungkin telah ada diperbuat baik secara tersirat ataupun kepada yang tersurat, sayangnya yang tersurat pun belum lagi ditemukan berkenaan tentang remaja ini.

Sedangkan kita ketahui bahwa di zaman dahulu, terutamanya untuk kaum perempuan telah dinikahkan atau telah berumah tangga dalam usia yang masih sangat muda. Permasalahan itu lebih menyulitkan lagi kepada kita untuk memberikan batasan usia dalam dunia pendidikan maupun dalam pengertian budaya masa itu. Sehingga anak perempuan meskipun baru berumur 12 atau 14 tahun tetapi sudah menikah, maka ianya dimasukkan ke dalam golongan orang dewasa. Tidak hanya yang berkaitan dengan jiwa dan perasaannya, semasa kiraan umur remaja ini, dapat dikatakan kurang selesa karena agak terasa sukar untuk dapat memasuki pergaulan di antara kedua dunia yakni dunia anak-anak dan dunia orang dewasa. Kalau ianya bercampur dengan budak-budak, maka dikatakanlah oleh budak-budak itu, “Hei, Abang ‘tu ‘dah besar, tak boleh bermain dengan kami ‘ni!”. Begitulah kata si budak-budak, dan hal yang serupa juga ketika ingin masuk dalam dunia orang dewasa, “Hei … kamu ‘tu masih kecil lagi, mana boleh bercampur dengan orang besar. Pergilah sana!”. Ya, mungkin demikianlah perlakuan yang akan diterima jika ingin memasuki kepada salah satu dunia yang ada yaitu dunia anak-anak dan dunia orang dewasa. Hal yang sedemikian itu tentulah akan menyulitkan bagi kaum remaja di dalam pergaulan sesama orang lain yang tidak sama peringkatnya.

Pada masa-masa kiraan usia yang sedemikian, kononnya telah memasuki kepada usia akil-baligh untuk memasuki alam kedewasaan, adalah semasa yang paling rumit dan pelik bagi kehidupan anak manusia. Hal yang sedemikian tidak hanya terjadi pada masa sekarang, kononnya di zaman dahulu pun sedemikian pula. Tetapi kebanyakan orang tua zaman dahulu cukuplah arif dan bijaksana. Tidak hanya kepada alam yang juga telah menyediakan berbagai kelengkapan untuk anak-anak di usia akil-baligh ini, tetapi adat resam Melayu sendiri telah memberikan laluan kepada mereka lewat kerja-kerja yang bermanfaat, seperti dalam bentuk permainan, olah raga dan kesenian, yang kesemuanya bersesuaian dengan alam pikiran orang remaja.

Walaupun di dalam senarai belum lagi berjumpa tentang pembagian kepada batasan usia, khususnya kepada perkataan “remaja” ini, tetapi tetap jugalah hendak dituliskan. Karena merasa yakin, bahwa di zaman dahulu pun atau sesiapa pun tentulah akan mengalami kepada tahap usia remaja.

Lakonan atau pun peranan remaja sebagai pelaku budaya, jika dibandingkan dengan kanak-kanak atau pun orang dewasa, sememangnyalah tidak sebegitu banyak. Terutama yang berkaitan dengan atur cara upacara dalam adat resam Melayu. Perihal yang sedemikian mungkin dikarenakan bahwa masa-masa remaja ini lebih banyak dipergunakan dalam pengajian (pembelajaran). Semisal pergi belajar mengaji pada Guru-guru atau pun orang-orang pandai. Atau pun menuntut kepada ilmu agama di Mesjid atau Surau. Selain itu, masa remaja juga ditumpukan kepada membantu orang tua, terutamanya orang perempuan, yang biasanya pada semasa remaja telah jarang-jarang keluar rumah, atau istilahnya telah dipingit sekaliannya menekuni kepada hal-hal yang berkenaan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang perempuan dewasa ketika memasuki masa berumah-tangga, nantinya.

Ada pun beberapa pekerjaan atau kegiatan semasa usia remaja ini, sebagiannya seperti dalam permainan masih mengikut kepada permainan kanak-kanak atau pun dengan permainan yang memang dilakukan sesuai dengan usia mereka seperti; Main Simbang (perempuan), Main Canang, Main Congklak (perempuan), Main Galah, Main Kelas (perempuan), Main Porok, Main Rimau, dan lain sebagainya.

Selain daripada itu, ada pula yang telah mengikut kepada permainan orang dewasa, seperti umpamanya :
1. Main Tongkah (Sitinjak, Kaki Panjang)
2. Main Kolek
3. Main Sepak Raga
4. Main Gasing
5. Main Peting
6. Main Layang-layang (Wau).

Gurindam 12 Raja Ali Haji

Gurindam 12 - Fasal 1

barang siapa tiada memegang agama
sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama

barang siapa mengenal yang empat maka yaitulah orang yang makrifat

barang siapa mengenal Allah
suruh dan tegahnya tiada ia menyalah

barang siapa mengenal diri
maka telah mengenal akan tuhan yang bahri

barang siapa mengenal dunia
tahulah ia barang yang terperdaya

barang siapa mengenal akhirat
tahulah ia dunia mudharat

Gurindam 12 - Fasal 2

barang siapa mengenal yang tersebut
tahulah ia makna takut

barang siapa meninggalkan sembahyang
seperti rumah tiada bertiang

barang siapa meninggalkan puasa
tidaklah mendapat dua termasa

barang siapa meninggalkan zakat
tiada hartanya beroleh berkat

barang siapa meninggalkan haji
tiadalah ia menyempurnakan janji

Gurindam 12 - Fasal 3

apabila terpelihara mata
sedikitlah cita-cita

apabila terpelihara kuping
khabar yang jahat tiadalah damping

apabila terpelihara lidah
niscaya dapat daripadanya faedah

bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan
daripada segala berat dan ringan

apabila perut terlalu penuh
keluarlah fi‘il yang tiada senonoh

anggota tengah hendaklah ingat
di situlah banyak orang yang hilang semangat

hendaklah peliharakan kaki
daripada berjalan yang membawa rugi

Gurindam 12 - Fasal 4

hati itu kerajaan di dalam tubuh
jikalau zalim segala anggota pun rubuh

apabila dengki sudah bertanah
datang daripadanya beberapa anak panah

mengumpat dan memuji hendaklah pikir
di situlah banyak orang yang tergelincir

pekerjaan marah jangan dibela
nanti hilang akal di kepala

jika sedikit pun berbuat bohong
boleh diumpamakan mulutnya itu pekung

tanda orang yang amat celaka
aib dirinya tiada ia sangka

bakhil jangan diberi singgah
itulah perompak yang amat gagah

barang siapa yang sudah besar
janganlah kelakuannya membuat kasar

barang siapa perkataan kotor
mulutnya itu umpama ketor

di manatah tahu salah diri
jika tiada orang lain yang berperi

pekerjaan takbur jangan direpih
sebelum mati didapat juga sepih

Gurindam 12 - Fasal 5

jika hendak mengenal orang berbangsa
lihat kepada budi dan bahasa

jika hendak mengenal orang yang berbahagia
sangat memeliharakan yang sia-sia

jika hendak mengenal orang mulia
lihatlah kepada kelakuan dia

jika hendak mengenal orang yang berilmu
bertanya dan belajar tiadalah jemu

jika hendak mengenal orang yang berakal
di dalam dunia mengambil bekal

jika hendak mengenal orang yang baik perangai
lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai

Gurindam 12 - Fasal 6

cahari olehmu akan sahabat
yang boleh dijadikan obat

cahari olehmu akan guru
yang boleh tahukan tiap seteru

cahari olehmu akan isteri
yang boleh menyerahkan diri

cahari olehmu akan kawan
pilih segala orang yang setiawan

cahari olehmu akan abdi
yang ada baik sedikit budi
Gurindam 12 - Fasal 7

apabila banyak berkata-kata
di situlah jalan masuk dusta

apabila banyak berlebih-lebihan suka
itulah tanda hampirkan duka

apabila kita kurang siasat
itulah tanda pekerjaan hendak sesat

apabila anak tidak dilatih
jika besar bapanya letih

apabila banyak mencacat orang
itulah tanda dirinya kurang

apabila orang yang banyak tidur
sia-sia sahajalah umur

apabila mendengar akan khabar
menerimanya itu hendaklah sabar

apabila mendengar akan aduan
membicarakannya itu hendaklah cemburuan

apabila perkataan yang lemah lembut
lekaslah segala orang mengikut

apabila perkataan yang amat kasar
lekaslah orang sekalian gusar

apabila pekerjaan yang amat benar
tiada boleh orang berbuat honar

Gurindam 12 - Fasal 8

barang siapa khianat akan dirinya
apalagi kepada lainnya

kepada dirinya ia aniaya
orang itu jangan engkau percaya

lidah suka membenarkan dirinya
daripada yang lain dapat kesalahannya

daripada memuji diri hendaklah sabar
biar daripada orang datangnya khabar

orang yang suka menampakkan jasa
setengah daripada syirik mengaku kuasa

kejahatan diri sembunyikan
kebajikan diri diamkan

keaiban orang jangan dibuka
keaiban diri hendaklah sangka

Gurindam 12 - Fasal 9

tahu pekerjaan tak baik tapi dikerjakan
bukannya manusia ia itulah syaitan

kejahatan seorang perempuan tua
itulah iblis punya penggawa

kepada segala hamba-hamba raja
di situlah syaitan tempatnya manja

kebanyakan orang yang muda-muda
di situlah syaitan tempat bergoda

perkumpulan laki-laki dengan perempuan
di situlah syaitan punya jamuan

adapun orang tua yang hemat
syaitan tak suka membuat sahabat

jika orang muda kuat berguru
dengan syaitan jadi berseteru

Gurindam 12 - Fasal 10

dengan bapa jangan durhaka
supaya Allah tidak murka

dengan ibu hendaklah hormat
supaya badan dapat selamat

dengan anak janganlah lalai
supaya boleh naik ke tengah balai

dengan isteri dan gundik janganlah alpa
supaya kemaluan jangan menerpa

dengan kawan hendaklah adil
supaya tangannya jadi kapil

Gurindam 12 - Fasal 11

hendaklah berjasa
kepada yang sebangsa

hendaklah jadi kepala
buang perangai yang cela

hendak memegang amanat
buanglah khianat

hendak marah
dahulukan hujjah

hendak dimalui
jangan memalui

hendak ramai
murahkan perangai

Gurindam 12 - Fasal 12

raja mufakat dengan menteri
seperti kebun berpagar duri

betul hati kepada raja
tanda jadi sebarang kerja

hukum adil atas rakyat
tanda raja beroleh inayat

kasihkan orang yang berilmu
tanda rahmat atas dirimu

hormat akan orang yang pandai
tanda mengenal kasa dan cindai

ingatkan dirinya mati
itulah asal berbuat bakti

akhirat itu terlalu nyata
kepada hati yang tidak buta