1.3. Semasa Kesultanan Melaka

Attayaya Butang Emas on 2008-07-17

Setelah mendirikan kerajaan di Melaka, tiada berapa lama mangkatlah Iskandar Syah yang kemudian digantikan oleh puteranya yang bernama Raja Besar Muda. Raja inilah memperbuat menteri hingga berjumlah empat orang, dan bentara yang berempat; berdiri di ketapakan untuk menyampaikan titah raja kepada seseorang dan menyampaikan persembahan orang-orang meminta memaklumkan kepada raja. Dan Raja Besar Muda inilah yang mulai membuat alat semberaba kerajaan yang dibawa ke balai.

Syahdan apabika mangkat Raja Besar Muda, puteranya yang bernama Raja Tengah menggantikan kedudukan sebagai raja. Seterusnya pemerintahan dipegang putera Raja Tengah yang bernama Raja Kecil Besar. Dan semasa raja inilah menurut ceritanya, beliau terkenal sebagai seorang raja yang adil bijak-bestari. Raja inilah yang mula-mula masuk Islam, maka bagindapun bergelar dengan nama Sultan Muhammad Syah. Sultan inilah yang meletakkan adat Melayu seperti warna kuning yang menjadi baju dan destar raja-raja. Kemudian larangan membuat rumah kepada rakyat yang mempunyai peranginan dan tiangnya dan tiangnya beralas tiada terletak ke tanah (tiangnya ditanam ke tanah). Kemudian juga terlarang kepada rakyat untuk membuat rumah berpelayan dan berpelantaran. Demikian juga dalam pembuatan perahu, terlarang memiliki tingkap dan berpengadapan. Kemudiannya terlarang juga kepada hamba rakyat untuk bergelang kaki emas keranchang, walau kaya sekalipun; melainkan mendapat anugerah raja. Kemudian ditetapkan juga di dalam adat yang boleh datang menghadap ke Balai Rong adalah anak-anak raja jua. Sedangkan Raja Muda, Bendahara, Temenggung, Indera Bungsu dan segala menteri-menteri daripada raja-raja hanya dapat menghadap Sultan di Seri Balai. Sultan Muhammad Syah berkuasa selama 67 tahun. Sejak saat itulah istilah RAJA berganti dengan panggilan SULTAN.

Sultan terakhir sebagai kerajaan yang merdeka ialah Sultan Mahmud Syah I. Pada saat ini kerajaan Melaka diserang oleh Portugis. Dan Portugis berhasil mengalahkan serta menduduki Melaka dari tahun 1511 -1641 M.

Kemudiannya Melaka menjadi pusat pemerintahan kesultanan yang menguasai sebagian wilayah di Selat Melaka termasuklah wilayah-wilayah Pesisir Timur Sumatera. Sultan-sultan Melaka beriktiar sekuat tenaga untuk menjadikan wilayahnya sebagai pusat pemerintahan, pusat perkembangan Islam dan kota dagang di Asia Tenggara serta berhasil pula menjadi pusat peradaban Melayu. Keberhasilan Melaka menjadi pusat peradaban dan tamadun Melayu berkat usaha dari Sultan yang dibantu oleh para laksemana seperti Hang Tuah yang kemudian mengeluarkan ungkapan terkenal :

Tuah sakti hamba negeri,
Esa hilang dua terbilang,
Patah tumbuh hilang berganti,
Takkan Melayu hilang di bumi.


Kepemimpinan Melaka zaman kesultanan ini ditandai dengan terbitnya Undang-undang Melaka yang antara lain menetapkan adat mempunyai kedudukan yang penting dalam menentukan keadilan di dalam megeri. Kemudian pengaruh Islam juga semakin besar, tidak saja dalam pemerintahan tapi juga dalam kehidupan kemasyarakatan.

Sultan sebagai penguasa tertinggi dalam pemerintahan dan agama. Penggantian Sultan atas dasar keturunan dari pihak ayah, tidak boleh dipindahkan. Dan setelah mendapat persetujuan dari pembesar-pembesar istana lainnya. Selanjutnya disebutkan pula bahwa Datuk Bendahara sebagai wakil Sultan atau Perdana Menteri. Laksemana sebagai penguasa di laut. Penghulu Bendahari berfungsi sebagai pembantu Bendahara. Jabatan lainnya ialah Khalifah, Amir, Syarif dan Qadhi.

Tersebut pula suatu pertelingkahan di antara raja-raja itu adanya, yaitu pertelingkahan antara Sultan Mahmud dengan puteranya Sultan Ahmad Syah yang mengakibatkan perpecahan kepada enam keturunan raja Melayu di dalam Melaka. Kemudiannya berpindahlah kerajaan ke Johor, dari Johor terus ke Riau.

Gurindam 12 Raja Ali Haji

Gurindam 12 - Fasal 1

barang siapa tiada memegang agama
sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama

barang siapa mengenal yang empat maka yaitulah orang yang makrifat

barang siapa mengenal Allah
suruh dan tegahnya tiada ia menyalah

barang siapa mengenal diri
maka telah mengenal akan tuhan yang bahri

barang siapa mengenal dunia
tahulah ia barang yang terperdaya

barang siapa mengenal akhirat
tahulah ia dunia mudharat

Gurindam 12 - Fasal 2

barang siapa mengenal yang tersebut
tahulah ia makna takut

barang siapa meninggalkan sembahyang
seperti rumah tiada bertiang

barang siapa meninggalkan puasa
tidaklah mendapat dua termasa

barang siapa meninggalkan zakat
tiada hartanya beroleh berkat

barang siapa meninggalkan haji
tiadalah ia menyempurnakan janji

Gurindam 12 - Fasal 3

apabila terpelihara mata
sedikitlah cita-cita

apabila terpelihara kuping
khabar yang jahat tiadalah damping

apabila terpelihara lidah
niscaya dapat daripadanya faedah

bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan
daripada segala berat dan ringan

apabila perut terlalu penuh
keluarlah fi‘il yang tiada senonoh

anggota tengah hendaklah ingat
di situlah banyak orang yang hilang semangat

hendaklah peliharakan kaki
daripada berjalan yang membawa rugi

Gurindam 12 - Fasal 4

hati itu kerajaan di dalam tubuh
jikalau zalim segala anggota pun rubuh

apabila dengki sudah bertanah
datang daripadanya beberapa anak panah

mengumpat dan memuji hendaklah pikir
di situlah banyak orang yang tergelincir

pekerjaan marah jangan dibela
nanti hilang akal di kepala

jika sedikit pun berbuat bohong
boleh diumpamakan mulutnya itu pekung

tanda orang yang amat celaka
aib dirinya tiada ia sangka

bakhil jangan diberi singgah
itulah perompak yang amat gagah

barang siapa yang sudah besar
janganlah kelakuannya membuat kasar

barang siapa perkataan kotor
mulutnya itu umpama ketor

di manatah tahu salah diri
jika tiada orang lain yang berperi

pekerjaan takbur jangan direpih
sebelum mati didapat juga sepih

Gurindam 12 - Fasal 5

jika hendak mengenal orang berbangsa
lihat kepada budi dan bahasa

jika hendak mengenal orang yang berbahagia
sangat memeliharakan yang sia-sia

jika hendak mengenal orang mulia
lihatlah kepada kelakuan dia

jika hendak mengenal orang yang berilmu
bertanya dan belajar tiadalah jemu

jika hendak mengenal orang yang berakal
di dalam dunia mengambil bekal

jika hendak mengenal orang yang baik perangai
lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai

Gurindam 12 - Fasal 6

cahari olehmu akan sahabat
yang boleh dijadikan obat

cahari olehmu akan guru
yang boleh tahukan tiap seteru

cahari olehmu akan isteri
yang boleh menyerahkan diri

cahari olehmu akan kawan
pilih segala orang yang setiawan

cahari olehmu akan abdi
yang ada baik sedikit budi
Gurindam 12 - Fasal 7

apabila banyak berkata-kata
di situlah jalan masuk dusta

apabila banyak berlebih-lebihan suka
itulah tanda hampirkan duka

apabila kita kurang siasat
itulah tanda pekerjaan hendak sesat

apabila anak tidak dilatih
jika besar bapanya letih

apabila banyak mencacat orang
itulah tanda dirinya kurang

apabila orang yang banyak tidur
sia-sia sahajalah umur

apabila mendengar akan khabar
menerimanya itu hendaklah sabar

apabila mendengar akan aduan
membicarakannya itu hendaklah cemburuan

apabila perkataan yang lemah lembut
lekaslah segala orang mengikut

apabila perkataan yang amat kasar
lekaslah orang sekalian gusar

apabila pekerjaan yang amat benar
tiada boleh orang berbuat honar

Gurindam 12 - Fasal 8

barang siapa khianat akan dirinya
apalagi kepada lainnya

kepada dirinya ia aniaya
orang itu jangan engkau percaya

lidah suka membenarkan dirinya
daripada yang lain dapat kesalahannya

daripada memuji diri hendaklah sabar
biar daripada orang datangnya khabar

orang yang suka menampakkan jasa
setengah daripada syirik mengaku kuasa

kejahatan diri sembunyikan
kebajikan diri diamkan

keaiban orang jangan dibuka
keaiban diri hendaklah sangka

Gurindam 12 - Fasal 9

tahu pekerjaan tak baik tapi dikerjakan
bukannya manusia ia itulah syaitan

kejahatan seorang perempuan tua
itulah iblis punya penggawa

kepada segala hamba-hamba raja
di situlah syaitan tempatnya manja

kebanyakan orang yang muda-muda
di situlah syaitan tempat bergoda

perkumpulan laki-laki dengan perempuan
di situlah syaitan punya jamuan

adapun orang tua yang hemat
syaitan tak suka membuat sahabat

jika orang muda kuat berguru
dengan syaitan jadi berseteru

Gurindam 12 - Fasal 10

dengan bapa jangan durhaka
supaya Allah tidak murka

dengan ibu hendaklah hormat
supaya badan dapat selamat

dengan anak janganlah lalai
supaya boleh naik ke tengah balai

dengan isteri dan gundik janganlah alpa
supaya kemaluan jangan menerpa

dengan kawan hendaklah adil
supaya tangannya jadi kapil

Gurindam 12 - Fasal 11

hendaklah berjasa
kepada yang sebangsa

hendaklah jadi kepala
buang perangai yang cela

hendak memegang amanat
buanglah khianat

hendak marah
dahulukan hujjah

hendak dimalui
jangan memalui

hendak ramai
murahkan perangai

Gurindam 12 - Fasal 12

raja mufakat dengan menteri
seperti kebun berpagar duri

betul hati kepada raja
tanda jadi sebarang kerja

hukum adil atas rakyat
tanda raja beroleh inayat

kasihkan orang yang berilmu
tanda rahmat atas dirimu

hormat akan orang yang pandai
tanda mengenal kasa dan cindai

ingatkan dirinya mati
itulah asal berbuat bakti

akhirat itu terlalu nyata
kepada hati yang tidak buta