5. Mendu : Tari-tarian

Attayaya Butang Emas on 2010-02-18

Tari-tarian

Tari-tarian dalam seni pertunjukkan Mendu ialah:

• Tari Ladun
• Tari Berjalan Konon
• Tari Setangkai Bunga
• Tari Air Mawar
• Tari Pngku Anak
• Tari Anak Muda
• Tari Perang
• Tari Keluar Masuk
• Tari Kasih Sayang
• Tari Beremas