4. MakYong : Alat Musik

Attayaya Butang Emas on 2010-02-06

-Alat Musik

Berbagai macam alat bunyi-bunyian yang dipakai dalam seni pertunjukkan Makyong. Di antara alat musik atau bunyi-bunyian itu sebagai berikut.

 • Gendang Pengibu
 • Gendang Penganak
 • Gedombak (dua buah)
 • Geduk
 • Gong atau Ketawak (dua buah; satu ketawak jantan, yang satu lagi betina)
 • Mong (dua buah; satu jantan dan satu lagi betina
 • Breng-breng
 • Cecrek
 • Serunai
 • Rebab
 • Anak ayam
 • Biola Bambu