4. Permainan Anak-anak

Attayaya Butang Emas on 2008-09-02

Konon dalam kesukaannya itu, maka kanak-kanak bergembira juga dalam suatu pekerjaan dengan ragam permainan kanak-kanak yang banyak itu. Antara lain:
- Main Congkak
- Main Galah
- Main Canang
- Main Guli
- Main Porok
- Main Rimau
- Main Setatak
- Main Kelas
- Lu-lu Cina Buta