7. Musik dan Nyanyian : Jenis alat-alat musik Melayu yang lain

Attayaya Butang Emas on 2010-04-04

Jenis alat-alat musik Melayu yang lain

Suling bambu, Bansi (flute), Kecapi (sebangsa mandolin terbuat daripada kayu yang talinya 3 buah dengan dipetik), Canang (gong kecil), berbagai alat musik Nobat yaitu : Nafiri (terompet panjang), Nengkara, Gendang Nobat dan alat musik tradisional lainnya yang sudah jarang terlihat seperti Medali (suling dari gading) yang mulutnya pipih, ujungnya yang satu ditutupi, serdam (suling bambu pendek, mulutnya berlobang dan pipih). Bangsa yang berasal dari bahasa Sansekerta “Vamci”, adalah bambu panjang. Kemudian juga dikenal beberapa alat musik seperti gambus dan juga alat musik dari barat, seperti Arkodion, biola dan lainnya.

Syahdan hanya 3 alat musik istimewa yang khusus untuk raja-raja, yaitu: Nafiri, Lengkara, dan Nobat yang dimainkan ketika Raja berarak. Keistimewaan alat musik Nobat pada kerajaan Melayu tercermin juga pada tinggi rendahnya derajat negeri Melayu itu di dalam pergaulan dengan kerajaan atau suku bangsa lain.